CMA 2214: Condmaster for advanced users

Sted Strängnäs   Dato April 6-8, 2022
Land Sweden Referanse Taught in Swedish

Kursmaterialet är på engelska men undervisningen sker på svenska.

Condmaster för avancerade användare riktar sig till vana användare av Condmaster® Ruby, företrädesvis användare av onlinesystem även om vissa funktioner är applicerbara även för handinstrument. Vi går igenom gamla och nya funktioner som möjliggör ännu bättre datainsamling och analys, exempelvis villkor, triggerfunktioner och globala värden för onlinesystem, samt Entity rules för onlinesystem.

Kurslängd: 3 dagar

Pris- och bokningsinformation

För offert, kontakta oss på academy@spminstrument.se.

Om du önskar vår hjälp att reservera hotellrum, meddela oss minst fyra veckor innan kursstart. Du bokar sedan ditt hotellrum själv senast en vecka innan kursen startar. I samband med bokningen, ange vilken kurs ni ska gå hos SPM Academy. Information om hotell etc. anges i offert och välkomstbrev.

Avbokningsregler: Avbokning sker kostnadsfritt fram till åtta dagar före kursstart. För avbokning som sker 7-1 dagar före kursstart debiteras en administrationsavgift på 3000 kr. Deltagare som är anmälda men ej kommer på första kursdagen faktureras med 50% av den totala kurskostnaden.

Reservation: Om antalet anmälda deltagare är färre än fyra kan kursen komma att flyttas eller ställas in.

----------------------------------------------------------------

The course material is in English, but the teaching is held in Swedish.

Condmaster for advanced users is intended for experienced users of Condmaster® Ruby, preferably users of online systems, although some functions are also applicable to handheld instruments. We go through old and new functions that enable even better data collection and analysis, for example, conditions trigger functionality and global values for online systems, and Entity rules for online system.

Duration: 3 days

Price and booking information

For a quotation, contact us at academy@spminstrument.se. 

If you want our help to reserve a hotel room, let us know at least four weeks before the course starts. You then confirm the hotel room reservation yourself no later than one week before the course starts. In conjunction with your booking, state which SPM Academy course you are taking. Information about hotels etc., is stated in the quotation and welcome letter.

Cancellation policy: Cancellation is free of charge until eight days before the course starts. In case of cancellation within seven days prior to course start, a SEK 3.000 administration fee will be charged. Participants who are registered but do not turn up on the first course day will be billed with 50% of the total course fee.

Note: If the number of registered participants is less than four, the course can be moved or cancelled.

Til toppen