De typer maskinfeil som kan oppstå på en maskin er velkjente for vedlikeholds-personellet. Hva som behøves er en enkel beskjed som indikerer at noe er feil og hvor alvorlig skaden er. Når dette er identifiert kan du lett velge den målemetoden som gir det raskeste, billigste og mest pålitelige resultatet.