Balansering i et og to plan er tilleggsfunksjoner for Leonova™, med fri eller begrenset bruk. Ved begrenset bruk benyttes et antall krediter ved hver måling. Balansering finnes også for T30, kontakt oss for mer informasjon.

Balansering i et plan, 4 målinger

Denne metoden bruker en måling uten testvekt for å bestemme rotorenes vibrasjonstall (mm/s RMS), fulgt av 3 målinger med testvekt ved 0°, 120° og 240° for kalkulering og av vekt og posisjon for balanseringsvekten.

Balansering i et plan, 2 målinger

Denne metoden bruker en måling uten testvekt for å bestemme rotorenes vibrasjonstall (mm/s RMS) og plassering, fulgt av en måling med testvekt for kalkulering av vekt og posisjon for balanseringsvekten. Den krever tid synkron vibrasjonsmåling med en triggerpuls fra SPM`s turtallsgiver eller en induktiv giver for å finne den relative fasevinkelen mellom de to ulike vibrasjonsmålingene.

Balansering i to plan

Leonova Diamond balancing screenshotSamme metode med to målinger som brukes for måling i ett plan, men med vibrasjonsmåling og balansering i to plan. Målingene kan utføres gjennom å flytte giveren eller gjennom å benytte to givere. Balansering i to plan kan utføres med Leonova Diamond® og Leonova Infinity.

For samtlige metoder kan en siste måling utføres for å kontrollere balanseringsresultatet. Ved behov beregnes en trimvekt for finjustering. I Leonova lagres en loggfil med alle balanseringsdata.

Leonova veileder steg for steg gjennom hele balanseringsprosedyren. Man kan bytte rotasjonsretning og endre oppmålte parameter fra hastighet til akselerasjon eller forflytning.

Som tillegg til RMS-verdien vises et spektrum som muliggjør å finne den del av vibrasjonen som kommer fra ubalansen. For metodene med to målinger dannes tidssynkrone gjennomsnittsverdier basert på minimum 4 verdier.

Leonova kalkulerer et antall alternativer for kompensering av ubalanse:

  • Testvekt: Angi rotorens diameter, vekt og turtall for å fastslå hensiktsmessig testvekt i gram.
  • To balanseringsvekter: Angi antall rotorblad. Balanseringsvekten fordeles på to av dem.
  • Fjerning av masse: Borehullets diameter og dyp kalkuleres for ulike materialer.
  • Radial bevegelse: Angi endringen i radielt avstand. Balanseringsvekten regnes om.
  • Grader til millimeter: Vinkler regnes om til lengde målt langs rotorens omkrets.
  • Behold testvekten: Beregner balanseringsvekt med testvekten montert.
  • Summere vekter: Erstatter alle balanseringsvekter på rotoren med én vekt