Tilstandskontroll med High Definition (HD) teknikker gir ekstremt lange forvarslings tider, som maksimerer planleggingshorisonten for vedlikehold og reparasjon. Dette medfører full utnyttelse av maskinens levetid, reduserte reparasjonskostnader og minimerer konsevensen for uplanlagt stillstand.

Typer mekaniske feil som kan forekomme på en gitt maskin er vel kjent for vedlikeholdspersonell. Det som trengs er en enkel beskjed om at en skade er under utvikling, og en indikasjon på hvor stor den er. Hvis den forventede maskinfeilen er definert, kan du enkelt velge den målemetoden som vil gi det raskeste, billigste og mest pålitelige resultat.

Våre HD teknikker er basert på unike og patenterte måleteknikker, som gir ekstraordinære muligheter til å planlegge vedlikeholde og sikre produksjon.

 


Med HD ENV, tidlig varsel om redusert utstyrstilstand kan gis så tidlig som Stage 1, dekker hele uviklingsprosessen (fra sprekkdannelse til løse deler og avskalling).


Fordeler med våre HD teknikker:

  • Følg skadeutviklingen gjennom hele utviklingen - få ekstremt lange forvarslingstider
  • Forebyggende vedlikehold med maksimal plannleggingshorisont
  • Identifiserer gear- og lagerskader ved eksepsjonelt klare spektrum og tidsignal


High Definition Enveloping teknikk - HD ENV
- en ny era innen vibrasjonsmåling

Den nye og patenterte HD ENV® teknikken er en bevegelse i teknologien til en ny era innen vibrasjonsmåling. Muligheten for å detektere, i en veldig tidlig fase, maskin problemer som generelt er vanskelig i god tid med ikke-enveloping teknikker - for eksempel gear- og lagerskader - benytter metoden smarte utviklede algoritmer for digital signalprosessering for å gi optimale data for trending. HD ENV kan benyttes til å overvåke applikasjoner innen et veldig bredt RPM område. Teknikken kan brukes med allerede installerte vibrasjonsgivere og vil derfor raskt og enkelt kunne integreres i eksisterende industriell infrastruktur.

 

High Definition Støtpuls Metode - SPM HD
- støtpulsmåling i et veldig bredt RPM område

Den mye bifallede SPM HD® støtpuls målemetoden er en patentert videreutvikling av Støtpuls Metoden (SPM) som gir pålitelig informasjon om smøreforhold og mekanisk tilstand på lager. Umiddelbar evaluering av lagertilstand gis i en lett forståelig grønn-gul-rød farge skala. Avansert digital teknikk og RPM-basert sampling frekvens gjør SPM HD egnet for måling i et veldig bredt RPM område, selv på applikasjoner med ultra lav hastighet (0.1 - 20 000 RPM område).

 

High Definition Order Tracking 
- håndtering av variabel RPM

Med HD Order Tracking, blir datainnsamlingen tilpasset den gjeldende RPM for å produsere skarpe og klare spektrum - uansett RPM variasjon. HD Order Tracking er ca ti ganger bedre enn tradisjonelle order tracking algoritmer når RPM ikke er perfekt stabilt.

 

Overlegen kombinasjon av HD teknikker
- det beste fra to verdener

Det er ikke behov for å velge bare en måleteknikk. DuoTech® giveren kombinerer det beste av disse skarpe overvåkingsteknikker. Kombinasjonen av de patenterte HD ENV og SPM HD måleteknikkene gir maksimal fleksibilitet, muliggjør overlegen smøre- og lagerovervåking - dekker hele lagerets skadeutvikling – så vel som deteksjon av vibrasjons relaterte problem.