HD ENV

HD ENV® muliggjør detektering av tann- og lagerfeil på et veldig tidlig stadium og dermed kan skadens utvikling følges nøye gjennom alle stadier.

HD ENV er en kraftfull forbedring av vanlig enveloping og et ideeelt komplement til tradisjonell vibrasjonsanalyse. Metoden kan på et veldig tidig stadium oppdage maskinproblem som i allmennhet er vanskelige å finne i god tid med konvensjonelle vibrasjonsteknikker, som f.eks. tann- og lagerskader. Metoden utnytter vel konstruerte og patenterte algoritmer for digital signalbehandling for å få optimale data for analyse og trending.

Metoden utnytter vel konstruerte og patenterte algoritmer for digital signalbehandling der den virklige høyeste toppen i vibrasjonssignalet beholdes. Relevante signaler som “drukner” i øvrig maskinstøy påvises takket være høyoppløst digital enveloping, som skiller ut og framhever intressante signaler fra det totale maskinvibrasjonssignalet. HD ENV kan benyttes for overvåking av maskiner i et veldig bredt turtallsområde.

Input data

Det behøves et signal fra en vibrasjonsgiver samt en turtallsmåling for å få fram trender for generell maskintilstand. For analyse og trendning av symptom behøver i tillegg tann- og lagerinformasjon å oppgis.

Filter og andre alternativ

Et antall forhåndsdefinerte filter finnes tillgjengelig for å oppdage skader eller avvik i ulike utviklingsstadier; hvor to er spesielt utformet for lagerovervåking. De andre filterene er konstruert for spesielle applikasjoner, både lagerapplikasjoner og andre applikasjoner.

Random Impact Rejection: Slumpmessig forekommende høye verdier som kan forårsake falske alarmer filtreres bort ved hjelp av denne algoritmen.

Handling of RPM fluctuations: Varierende turtall håndteres av HD Order Tracking, se nedenfor.

Symptom enhancement er en algoritme som søker etter repetitive fenomen i tidsdomenet. Slumpmessige signaler tas bort og repetitive signaler forsterkes. Resultatet er et HD ENV tidssignal hvor tann- og lagerinformasjon tydelig vises.

Output data

  • HD Real Peak

    Enheten er HD Real Peak, en skalærbar verdi uttrykt i decibel. HD Real Peak representerer de virklige amplitudenivåer som finnes i det envelopede signalet og er den verdien som benyttes for å bedømme hvor langt en skade er utviklet. HD Real Peak benyttes også for å aktivere alarmer.

  • HD ENV Tidsignal

    HD ENV tidsignal benyttes for å analysere vibrasjonsmålingene; f.eks. lokalisering av en tann- eller lagerskade. I flera tilfeller er det også mulig å bestemme typen skade (f.eks. enkel sprekk eller splitter, osv).

  • HD ENV Spektrum

    HD ENV Spektrum er resultatet av å benytte FFT algoritmer på HD ENV tidsignalet. HD ENV Spektrum benyttes for å bestemme (1) hvor på lagret en mulig skade finnes, og (2) hvor mye skada er utviklet. Med hjelp av symptom og båndverdier kan SPM Spektrum HD også benyttes for trending.

HD Order Tracking

Denne funksjon benyttes først og fremst for analyse på maskiner med variabel hastighet, fra bare noen få til flere tusen omdreininger pr minutt. High Definition Order Tracking gir pålitelige data og knivskarpe måleresultat selv om turtallet varierer kraftig i løpet av måletiden. 

HD Order Tracking er ca ti ganger bedre enn tradisjonelle order tracking algoritmer når turtallet varierer.

Til toppen