På maskiner som opererer med variabel hastighet vil vibrasjonsanalyse med HD Order Tracking gi pålitelige data og krystallklare måleresultater selv om RPM varierer mye i løpet av måletiden.

Håndtering av maskiner med variabel hastighet

Flere og flere maskiner har variabel hastighet, for eksempel kompressorer med variabel hastighet (VSD) hvor RPM endres veldig raskt. HD Order Tracking kan benyttes i et veldig bredt RPM område, fra bare noen få til flere tusen omdreininger pr minutt.

 

HD Order Tracking Effect

 

Metoden benytter multipler av rotasjonshastigheten (order), istedet for frekvens (Hz). Hensikten med å benytte order er å låse visningen relatert til rotasjonshastigheten (1X) og dennes multipler, som betyr at order-komponentene i spektrumet alltid er i samme posisjon i visningen selv om rotasjonshastigheten varierer i løpet av målingen.

To eller flere spektrum fra samme maskin med variabel hastighet kan derfor enklere sammenliknes hvis de er uttrykt i order. Ved å benytte order tracking vil frekvensområde alltid dekke symptomene som er av interesse, uavhengig av rotasjonshastigheten på maskinen.

HD Order Tracking er ca 10 ganger bedre enn tradisjonelle order tracking algoritmer når RPM ikke er perfekt stabilt.