SPM er en forkortelse for Støtpuls Metoden, en patentert teknikk som benytter signalene fra roterende lager som basis for effektiv tilstandskontroll av maskiner. Fra oppfinnelsen av metoden i 1969 har den nå blitt vidreutviklet og er nå en av de mest benyttede teknikker for tilstandsovervåkning på maskiner med roterende deler, i hele verden.