SPM HD® er en patentert vidreutvikling av Støtpuls Metoden (SPM) benyttet for rask, enkel og pålitelig diagnose av driftsstilstanden roterende lager.

Avansert digital teknikk og turtallsbasert samplingsfrekvens gjør SPM HD spesielt godt egnet for måling på sakteroterende maskiner. En eksepsjonell høy signalkvalitet og 24-biters A/D-konvertering gir knivskarp oppløsning og svært detaljert resultat i spektrum og tidssignalet. Siden tidssignalet tolkes lett kan skadens type og omfang enkelt fastslås.

Under hele sin levetid genererer lagrene støt mellom det belastede rulleelementet og kulebanen. Støtene tas opp av SPM-giveren som avgir elektriske pulser i en størrelse som står i proporsjon til støtene. I motsetning til en vibrasjonsgiver reagerer støtpulsgiveren med sin kalibrerte resonansfrekvens på 32 kHz, hvilket muliggjør en kalibrert måling av støtpulsenes amplitude.

Støtpulsens amplitudenivå avhenger av tre grunnfaktorer:

 • Rullekroppenes hastighet (lagerets diameter og RPM)
 • Smørefilmens tykkelse (avstanden mellom metalldelene i lagerets rullebane). Smørefilmens tykkelse er avhengig av oljemengden men også av oppretting og belastning.
 • Den mekaniske tilstanden på lagerets overflate (ujevnheter, tretthet, skader, løse metallpartikler).

Description of SPMHD®

Input data

Effekten av rulleelementenes hastighet på signalet nøytraliseres gjennom å angi turtall og akseldiameter, med rimelig nøyaktighet. Dette setter initialverdien (dBi), startpunktet for den ”normerte” kondisjonsskalaen.

Output data

SPM HD genererer fire ulike typer av resultat:

 • HDm

  HDm er en skalær verdi uttrykt i desibel. Det er den hovedsaklige verdien som brukes for å fastslå hvor alvorlig skaden er. Verdien representerer de høyeste støtpulsverdiene målt i løpet av måletiden. HDm brukes også for å utløse alarm.

 • HDc

  HDc er en skalær verdi uttrykt i desibel. Det representerer det nivået der 200 støt per sekund måles, og kan brukes for å avgjøre smøringstilstande.

 • Tid Signal HD

  Tidssignal HD er ekstremt nyttig for å lokalisere hvor i lageret en eventuell skade kan finnes. I mange tilfeller er det også mulig og bestemme typen av skade (f eks sprukket innerring, avskalning rundt hele ringen, enkel sprekk etc.). Tidssignal HD er resultatet av avanserte digitale algoritmer, der respektive støt fremheves og tilfeldige signaler dempes

 • SPM Spectrum HD

  SPM Spektrum HD er resultatet av å tillempe FFT-algoritmer på Tidssignal HD. SPM Spektrum HD er nyttig for å fastslå hvor på lageret en mulig skade finnes. Med hjelp av symptomer og båndverdier kan SPM Spektrum HD også brukes for trending.

Evaluering

Initialverdien og grensene for de tre tilstandssonene (grønt - gult - rødt) har blitt bestemt gjennom å teste lager under ulike driftsforutsetninger. Maksimumsverdien plasserer lageret på tilstandsskalaen. Høyden på støtpulsmatten og delta (HDm minus HDc) kan indikere smørekvalitet eller installasjons- og opprettingsproblem.

HD Order Tracking

Denne funksjon benyttes først og fremst for analyse på maskiner med variabel hastighet, fra bare noen få til flere tusen omdreininger pr minutt. High Definition Order Tracking gir pålitelige data og knivskarpe måleresultat selv om turtallet varierer kraftig i løpet av måletiden.