Vibrasjonsmåling er den mest utbredte metoden til å fastslå helsen til roterende utrustning. Tatt i betraktning  maskinens reparasjons eller erstatningskostnad, tapt produksjon, kvalitets problem, miljø og andre negative effekter av redusert maskintilstand, implementering av vibrasjonsmåling er vel begrunnet.

Vi tilbyr avanserte vibrasjonsmåleteknikker for tidlig deteksjon av en rekke type feiltilstander som ubalanse, opprettingsfeil, resonansproblem, løse deler og gear- eller lagerproblem på alle typer roterende maskiner.