Tidlig feilvarsel og evaluerte data for tilstandsbasert vedlikehold er vårt hovedsak. SPM dekker ethvert aspekt, fra håndholdte instrumenter og permanent installerte varselsystemer til storskala online overvåkingssystemer kontrollert av vår egen programvare.