Givere og Transmittere

Valg av givere har stor betydning for måleresultatet og det må tas hensyn til en rekke ulike faktorer og krav. I vårt sortiment finnes givere for alle behov.

 DuoTech® accelerometer

DuoTech® (Dual Teknologi) er en giver som benyttes for vibrasjonsmåling eller støtpulsmåling eller begge i kombinasjon. Den gir maksimal fleksibilitet til å velge den optimale måleteknikken for en viss type problem eller applikasjon. DuoTech er et individuelt finkalibrert, piezo-elektrisk accelerometer med høy ytelse for bruk innen et veldig stort applikasjonsområde.

Giveren er innvendig isolert med et Faraday-skjold som gir maksimal beskyttelse mot radiofrekvensforstyrrelser og forskjeller i jordpotensiale. Den er IEPE-kompatibel og tilkobles til vanlige vibrasjonsinnganger via tvinnet parkabel og MIL-kontakt. Dette medfører enkel integrasjon med eksisterende kabling og gjør den til et utmerket og kostnadseffektivt valg for erstattning av eksisterende givere. Den nominelle følsomheten er 100 mV/g og måleområdet for støtpuls er -12 til 75 dB.

Kapsling i rustfritt syrefast stål og hermetisk tilkobling gjør den robust og anvendelig selv for de tøffeste industrielle miljøer.


Vibrasjonsgivere

SOLID-giverne er individuelt finkalibrerte, piezo-elektriske accelerometere av kompressjonstypen. Forfinet elektronik, forbedrede omgivelsesegenskaper og et frekvensområde på 2-10 000 Hz gir høy ytelse innen et stort applikasjonsområde.

SOLID-seriens givere og transmittere er konstruert for å stå imot tøffe forhold i industrielle miljøer. Isolert kapsling i rustfritt syrefast stål og hermetisk tilkobling gjør dem robuste og anvendelige.


Vibrasjonstransmittere

SOLID-seriens transmittere gir et 4-20 mA utsignal proporsjonalt med den vibrasjonshastigheten de utsettes for, over sine respektive frekvensområde. SOLID-transmitterne kan tilkobles til vanlige prosesskontrollsystem som f.eks.PLS, DCS og SCADA. Transmitterne benytter strøm fra vanlige 4-20 mA-kretser. Ingen ytterligere strømtillførsel er nødvendig.

SOLID-seriens 4-20 mA transmittere har en unik microprosessor som også lagrer kaliberingsdata. Måleområdet er 0-25 mm/s og frekvensområdet 2-1000 Hz.

Samtlige givere og transmittere i SOLID-serien har topp-tilkobling for rask og enkel installasjon. Vi tilbyr også en SOLID-giver med sidekontakt for montering i tøffa industrielle miljøer, der fukt og vann kan væra et problem.


Treakse vibrasjonsgiver

Treakse vibrasjonsgiveren er et robust og lavbrus accelerometer med bred frekvensrespons (Z aksel 2-10 000 Hz, X og Y aksel 2-7000 Hz).

Den har hermetisk tilkobling, ESD-beskyttet og skjermet for EMI/RFI samt utrustet med en M12-kontakt. Følsomheten er 100 mV/g og temperaturområdet strekker seg fra -50 til 120 °C.

Giveren passer for trekanalsmåling med det portable instrumentet Leonova Diamond.

 


Støtpulsgivere

Støtpulsgivere benyttes i alle permanente SPM-installasjoner for overvåking av lagertilstand og installeres i monteringshull på lagerhuset. En støtpulsgiver konverterrr støtpulsene fra lagret til elektriske signaler. SPM tilbyr ulike versjoner av støtpulsgivere med et flere ulike adaptre og verktyg for installasjon.

Standardgiveren for støtpulsmåling er modellen 44 000.


Sikkerhet

Kontakter

SOLID-serien kompletteres med en rekke kabelkontakter i komposittmateriale for TNC, 2-pin og SMB-tilkobling. Fordeler som korrosjonsbestandighet, vibrasjonsdempning og lavere vekt gjør dette design overlegent kontakter av metall.


Sikker installasjon

For å gjøre innstallasjonen sikrere benyttes beskyttelsesslange i rustfritt syrefast stål. Beskyttelsesslangen tres utenpå kabelen og festes på giverkontakten.

Klammer i rustfritt stål finnes for å holde beskyttelsesslangen på plass. Som ekstra beskyttelse mot fukt og vann finnes en serviceboks i rustfritt stål for kabelskjøter.


Ex-versjoner

Støtpulsgivere, SOLID-seriens givere, transmittere og kontakter finnes også i Ex-versjoner, godkjente ihht ATEX-direktivet for bruk i potensielt eksplosive miljøer. DuoTech finnes også tilgjengelig i Ex-versjon.

Funksjonalitet og ytelse for Ex-sikrede produkter er som for respektive basismodell.

Til toppen