Målemetoder

Intellinova Compact tilbyr den sterkeste tilgjengelige kombinasjonen av måleteknikker: 

 • SPM HD, støtpuls teknologi for måling i 0.1 - 20 000 RPM område med fremragende signal-støy forhold og veldig høy oppløsning
 • SPM LR/HR HD, støtpuls metoden
 • EVAM, avansert vibrasjonsmåling (DC - 40 kHz) og analyse 
 • Bredbandsmåling i henhold til ISO 2372 eller ISO 10816
 • FFT med symptom evaluering
 • Brukerdefinert måling via analoge innganger eller OPC, f.eks. trykk, temp., last etc.

Industriell allsidighet

System er designet for tøffe omgivelser og komplekse driftsforhold innen alle industrier.

 • Condmaster, kraftig software for oversikt og dybdeanalyse, service og support
 • Fjernovervåking, service og support
 • IntelliLogic, muliggjør fleksibel måling og alarm håndtering
 • Digital og rpm inngang for situasjons-betingede målinger
 • Status utgang for alarm indikasjon
 • OPC kommunikasjon for import og eksport av prosess parametere