Intellinova Parallell MB er en liten og robust enhet for parallell tilstandsmåling på fire kanaler. Enheten er tilgjengelig i to versjoner; enten for vibrasjonsmåling - med mulighet for støtpulsmåling via DuoTech giveren - eller for bare støtpulsmåling.

Høy ytelse og enkel konfigurasjon

Intellinova Parallell MB måler alle fire kanaler parallelt og gir umiddelbar indikasjon på nåværende driftstilstand. Enheten kan operere i enten online- eller offlinemodus. Et antall forhåndsprogrammerte konfigurasjoner er tilgjengelig via enkelt valg med rotasjonskontakter på frontpanelet.

Intellinova Parallell MB kan operere som en offline enhet - hvor ytterligere analyse kan utføres ved bruk av for eksempel portabelt instrument tilkoblet enhetens isolerte signal utgang - men kan også enkelt integreres i eksisterende automasjonssystems via Modbus RTU.

Alarmer kan settes med eller uten forsinkelse, basert enten på tid eller antall målinger. Måleresultater og symptomverdier sammenliknes med de satte alarmgrenser og kan aktivere en av seks digitale innganger/utganger som igjen kan f.eks. være konfigurert til å styre et rele. For å sikre at ingen kritiske hendelser blir oversett, kan enheten settes opp til å repetere den konfigurerte målingen så ofte som mulig. Status for siste måling er indikert ved en LED på frontpanelet. To parallelle RPM innganger kan benyttes for måling med HD Order Tracking.

Enhetene har et robust aluminum kabinett og er tenkt montert på DIN skinne.

Vibrasjons måleenhet - Dual Teknologi

Enheten måler vibrasjonsnivå på alle fire kanaler i parallell. Ved bruk av DuoTech (Dual Teknologi) giveren, kan også støtpulsmåling utføres. Enheten overvåker kontinuerlig driftstilstand i form av:

• Vibrasjonsmåling (Accelerasjon / Velocity / Displacement RMS, HD ENV)
• Symptom verdier 
• Spektrum 
• Tidsignal 
• Støtpulsmåling inkl smøretilstand (HDm/HDc, LR/HR) via DuoTech giveren

Støtpuls måleenhet

Måleenheten måler på fire kanaler i parallell og overvåker kontinuerlig driftstilstand i form av:

• Støtpulsmåling inkl smøretilstand (HDm/HDc, LR/HR) 
• Symptom verdier 
• Spektrum 
• Tidsignal