Leonova Diamond inkluderer High Definition Støt Puls Metode (SPM HD®) for lager tilstand og avansert vibrasjonsanalyse for generell maskin tilstand samt flere andre funksjoner, se nedenfor.

 

Lager tilstand

SPM HD® Metoden (HDm/HDc)

SPM HD® metoden er en patentert vidreutvikling av Støt Puls Metoden (SPM). Den er mindre følsom for forstyrrelser fra andre signaler og derfor unik i dens evne til å måle fra veldig lav rpm (0.1 - 20 000 RPM område). SPM HD benyttes for rask, enkel og pålitelig diagnose av driftstilstanden til kule- og rullelager.

SPM Spektrum™

SPM Spektrum™ er basert på en ekstraordinær signal kvalitet og 24 bit A/D omvandling som gir sylskarp oppløsning og hjelper til å bestemme hvor en mulig lagerskade er lokalisert med veldig høy presisjon.

dBm/dBc

Den originale Støt Puls Metoden er basert på dBm/dBc som kalkulerer antall støt pulser per sekund og presenterer en verdi for støt brusmatte nivået og en verdi for maksimum nivået (peaker).

LR/HR

LR/HR metoden ble utviklet fra den originale Støt Puls Metoden for tilstandsdiagnose av kule- og rullelager og muliggjør en presisjonsanalyse av oljefilm tilstanden i lageret.

 

Vibrasjonsanalyse

Vibrasjonshastighet pluss FFT Spektrum

Måling av vibrasjons hastighet, accelerasjon og displacement (0-40kHz frekvens område) i henhold til ISO 10816 standarder helper til å diagnostisere generell maskintilstand. I tillegg til RMS vibrasjons verdier, viser instrumentet et FFT spektrum, hvor symptomer som ubalanse, opprettingsfeil og strukturelle svakheter lett kan identifiseres.

Tre-kanals vibrasjonsanalyse

Tre-kanals vibrasjonsmåling gir deg mulighet å studere maskinens bevegelse i tre dimensjoner ved å observere forskjellen i fasevinkel målt på de tre kanaler. Tre-kanals simultan måling medfører rask betjening og hurtig evaluering av måleoppdrag.

EVAM

EVAM (Evaluert Vibrasjons Analyse Metode) måleteknikken produserer opp til 25600 linjer spektrum med true zoom og presenterer trender av definerte maskinfeil-symptom.

 

Glidelager

Orbit Analyse

For alle maskiner med glidelager, simultan måling med to vibrasjonsgivere leverer en nøyaktig grafikk av akselens senterlinje bevegelse.

 

Resonans

Strukturell Resonans

Run up/Coast down måling og Bump test er verktøy for årsaksanalyse og viser maskinens vibrasjons karakteristikk, resonanse frekvenser og reaksjonen ved kritisk hastighet.

 

Korrektivt vedlikehold

Akseloppretting

For laser oppretting av horisontale og vertikale maskiner finnes tillegget LineLazer opprettings-kit. Tilkobles Leonova Diamond med én kabel og brukeren veiledes gjennom opprettings prosedyren til et perfekt resultat.

 

Dynamisk Balansering

Balansering i felt i ett eller to plan i henhold til ISO 1940-1 standard med en innledende vibrasjonsmåling veiledes brukeren gjennom en balanserings prosedyre med forslag til korrigering av ubalansen.

 

Order Tracking

HD Order Tracking

Leonova Diamond HD Order TrackingPå maskiner som opererer med variabel hastighet vil vibrasjonsanalyse med HD Order Tracking gi pålitelige data og krystallklare måleresultater selv om RPM varierer mye i løpet av måletiden. Order tracking er anvendelig for et stort RPM område, fra bare noen få til flere tusen omdreininger per minutt.

 

Leonova Diamond HD Order Tracking Effect