For å oppnå det optimale ytelsesområde og instrumentpris for formålet, kan Leonova brukere velge mellom to alternativer, ubegrenset eller begrenset bruk. Ubegrensede og begrensede funksjoner kan kombineres etter behov. Platform funksjoner er alltid inkludert og deres bruk er ubegrenset.

Betal for ytelse

Når bruken er begrenset, er prisen for selve funksjonen mye lavere. Istedet forhåndsbetaler brukeren for et antall 'credits'. Leonova trekker automatisk credits fra "tanken" når 'Måle' knappen trykkes. Med dette vil brukerens driftskostnader være avhengig av antall målinger som tas. Leonova Diamond holder kontroll og gir to varsler før "tanken" er lav, og bytter til reserve. Credit tanken kan fylles, og / eller nye funksjoner legges til, ved å overføre en kodefil bestilt fra din lokale forhandler.

Kjøp av  “måle credits” istedet for ubegrenset bruk endrer det meste av investeringen til driftskostnader.

PLATFORM alltid inkludert for ubegrenset bruk

• SPM HDm/HDc og / eller LR/HR
• 2 kanal simultan vibrasjon
• Opp til 12800 linjer, 20 kHz
• RMS vibrasjon, ISO 2372
• Hastighets måling
• Temperatur måling
• Stetoscop funksjon
• Analoge signal, strøm og spenning
• Lese fra og skrive til CondID® minne brikke
• Simultan recording i opptil 50 timer
• Sjekkpunkt, fritekst
• Opptak av stemmekommentarer

 

Funksjoner for Ubegrenset eller Begrenset bruk

Ubegrensede og begrensede funksjoner kan kombineres etter behov.

• SPM HD Expert, tidsignal og frekvensanalyse
• Støtpuls metoden HDm/HDc
• Støtpuls metoden dBm/dBc
• Støtpuls metoden LR/HR
• SPM Spektrum
• Vibrasjon ISO 10816 med spektrum
• Orbit analyse / Shaft centerline plot
• 3 kanal simultan vibrasjon
• Vibrasjon Expert
     EVAM evaluert vibrasjonsanalyse
     25600 linjer, 40 kHz
     HD Order Tracking
     Tidsignal
     Post trigger
     Run up / Coast down, Bump test og Frequency Response Function (FRF)
     Cepstrum
• Vibrasjon Advanced 
     12800 linjer, 20 kHz
     FFT med symptomer
     Tidsignal
     HD Order Tracking 
     Post trigger
• Balansering, en- og to-plan
• Akseloppretting