For å oppnå det optimale ytelsesområde og instrumentpris for formålet, kan Leonova brukere velge noen eller alle tilstands- og vedlikeholdsfunksjoner nedenfor. Platform funksjoner er alltid inkludert.

Leonova Emerald instrument modules

Platform funksjoner

• SPM HDm/HDc og / eller SPM LR/HR
• 1 kanal vibrasjon
• Opp til 6400 linjer, 10 kHz
• RMS vibrasjon, ISO 2372
• Hastighets måling
• Temperatur måling
• Stetoskop funksjon
• Lese fra og skrive til CondID® minne brikke
• Kontinuerlig måling
• Manuell recording, fri kvantitet
• Sjekkpunkter, fritekst
• Opptak av stemmekommentarer

 

Tilleggs funksjoner

• SPM HD Expert, tidsignal og frekvensanalyse
• Støtpuls metoden dBm/dBc
• Støtpuls metoden HDm/HDc
• Støtpuls metoden LR/HR
• SPM Spektrum
• Vibrasjon ISO 10816 med spektrum
• Vibrasjon Premium
   FFT med symptomer
   6400 linjer, 10 kHz
   HD Order Tracking
   Tidsignal
   Post trigger
• Vibrasjon Supreme
   EVAM, evaluert vibrasjonsanalyse
   12800 linjer, 20 kHz   
   + alle funksjoner i Vibrasjon Premium
• Balansering, en-plan