Digitalt Håndholdt Stroboskop 16936 benyttes til kontaktfri RPM måling samt visuell observasjon av raske, repeterende maskinbevegelser og deres bevegelige deler i avstand 20 til 50 cm.

Den roterende eller oscillerende maskinkomponenten kan visualiseres som et stillbilde ved å justere flashlampen slik at den blinker synkront med hastigheten på bevegelsen.

Med multiplikator-funksjonen kan det aktuelle turtallet eller frekvensen nøye bestemmes. Med faseforskyvningsfunksjonen muliggjøres posisjonsinnstillning og gradvis behandling av en fullstendig sekvens av bevegelser i steg på 5°.

Justeres flash frekvensen med en liten forskjell fra den aktuelle bevegelses frekvens kan bevegelsen bli observet som en slow-motion effekt.

Det ergonomiske og lette (650 g inkl. batteripakke) stroboskopet har en driftstid på mer enn 2 timer (@ 1,500 fpm) og kan tilkobles instrumentene Leonova Diamond og Emerald Leonova med en stroboskopkabel.

  • Område: 40 til 12500 fpm
  • Flash pære: Xenon 10 W, hvitt 6500°K, levetid: 100 mill flash
  • Inkluderer batterilader, reserve flash pære, etc.