Tachometer og temperatur proben benyttes for optisk (laser stråle) eller kontakt måling av rotasjonshastighet og for kontakt måling av periferi hastighet. Det har også en innebygget temperatur sensor for måling opp til +300 °C.

Optisk måling av rotasjonshastighet
En laser stråle peker mot en reflekstape på det roterende objektet fra en distanse på 30-2000 mm.

Kontakt måling av rpm
Et kontakt adapter med gummibelagt kontaktsenter tilkobles proben og holdes mot senter i akselenden eller et hjul.

Kontakt måling av periferi hastighet
Et kontakt adapter med kontakthjul holdes mot periferien av en aksel, et belte, etc. Hastigheten avleses i enhet knyttet til type kontakthjul som benyttes.

Temperatur måling
Tachometer og temperatur proben benyttes også sammen med Leonova Diamond / Emerald for temperatur måling med                                                                    et termosøyle-element i området –20 til +300 °C.