SPM Academy gir opplæring for ledere, formenn, produksjons- og vedlikeholds personell som er involvert på forskjellig måte i mekanisk tilstandskontroll.

SPM Instrument erbjuder några av världens mest effektiva metoder för tillståndskontroll av roterande maskiner. SPM Academy tillhandahåller kvalificerad utbildning som fungerar som en integrerad del av företagets strategi för tillståndskontroll. SPM Academy är därmed en förutsättning för konceptet SPM vars strategi är att göra det möjligt för din egen personal för att utföra mätningar, utvärdera resultaten och fatta beslut.

SPM Academy

SPM Academy utbildar chefer, arbetsledare, produktionspersonal och underhållspersonal som är involverade på olika sätt i mekanisk tillståndskontroll. Målet är att göra det möjligt för dig att i god tid få tillgång till den information som är avgörande för din produktion, så att du kan undvika dyra produktionsstopp. SPM Academy erbjuder både standardiserade kurser och skräddarsydda utbildningar.

SPM Academy erbjuder följande kurser:

För mer information om när våra kurser och utbildningar ges, se vår kalender.