På vår utbildning i industriell tillståndskontroll lär sig deltagarna att planera, genomföra och utvärdera mätningar av det mekaniska tillståndet hos roterande maskiner. De beslutsunderlag som tas fram används för att styra företagets planering av underhåll, såsom lagerbyten, uppriktning, balansering, smörjning och övrigt förebyggande underhåll, så att problemen inte orsakar driftsstörningar.

Deltagarna lär sig även att utvärdera de ekonomiska effekterna av tillståndskontroll och får kännedom om modernt, tillståndsbaserat underhåll - ett sätt att effektivisera och säkra företagets produktion.

Grundkurs

Denna grundkurs i konditionsmätning vänder sig till användare av instrumentsystemet Leonova™. Ingen tidigare erfarenhet är nödvändig. Kursen omfattar genomgång av SPM®-metoden och vibrationsmätning enligt ISO-norm samt teori och praktiska övningar. Efter genomgången kurs har du grundläggande teoretiska kunskaper för att utvärdera enklare maskiner enligt ISO-norm samt kunna identifiera lagerfel med SPM HD® eller HD ENV®. Du har också fått lära dig de grundläggande funktionerna om programmet Condmaster® så att du kan skapa mätpunkter, lägga upp mätronder och kommunicera med instrumentet. Du kommer att behärska instrumentet tack vare praktiska mätövningar.

Fokus för utbildningen ligger på att skapa mätpunkter i Condmaster® samt hur man praktiskt mäter med Leonova™ instrumentet.

Kurslängd:

2 dagar
Kursen ges normalt en gång under våren och en gång under hösten.

Sista anmälningsdatum är två veckor innan kursstart.
Reservation: Om antalet anmälda deltagare är färre än fyra kan kursen komma att flyttas eller ställas in.

Kurserna i programmet är förlagda till SPMs utbildningscenter, SPM Academy, Finningevägen 71, Strängnäs. Tel 0152-225 00.

Se Kalender för information om när kursen går och hur du anmäler dig.Påbyggnad

Påbyggnadskurs konditionsmätning vänder sig till användare som vill lära sig mer ingående analys av maskiner med instrumentsystemet Leonova™.

För största möjliga utbyte av kursen bör du ha genomgått Grundkurs konditionsmätning eller ha grundläggande kännedom om stötpulsmätning samt vibrationsmätning enligt ISO-norm.

Kursen omfattar genomgång av hur man tolkar spektrum samt hur man bör konfigurera sina mätuppdrag för att hitta olika fel. Efter genomgången kurs har du nödvändiga teoretiska kunskaper för att utvärdera fel som defekta lager, obalanser, feluppriktning samt enklare växellådsanalys. Du har även lärt dig att genomföra fasmätning samt hur detta används i analys av maskiner.

Fokus för utbildningen ligger på att konfigurera mätuppdrag samt analysera mätresultat i Condmaster®.

Kurslängd:

2,5 dagar
Kursen ges normalt en gång under våren och en gång under hösten.

Sista anmälningsdatum är två veckor innan kursstart.
Reservation: Om antalet anmälda deltagare är färre än fyra kan kursen komma att flyttas eller ställas in.

Kurserna i programmet är förlagda till SPMs utbildningscenter, SPM Academy, Finningevägen 71, Strängnäs. Tel 0152-225 00.

Se Kalender för information om när kursen går och hur du anmäler dig.