Platform funksjoner

Platformen inkluderer måleteknikkene HDm/HDc, Vib ISO 2372, to brukerdefinerte målemetoder (data input som analog spenning eller strøm, eller manuell input), RPM- og temperaturmåling, alle for ubegrenset bruk. Den inkluderer også Measuring Point Imaging og har kapasitet til å spille av stemmeopptak.

Function & Use

Alle tillegg til platform funksjonene bestilles separat, for enten ubegrenset eller begrenset bruk. Moduler kan legges til, når som helst, som oppgraderingsfiler.

Begrenset bruk (bare for Leonova Diamond) innebefatter at credits trekkes hver gang funksjonen er benyttet i måleinstrumentet. For online systemet Intellinova er begrenset bruk tidsbasert. Deler av din investering kan dermed bli ansett som driftskostnader ved å kjøpe “måle-credits” istedet for å betale for et ubegrenset program.

Programvaren er modul basert. Den kan skreddersys, i ytelse og pris, til din valgte hardware og tekniske krav.

Ytterligere funksjoner

Støtpuls måling
 • HDm/HDc
 • dBm/dBc
 • LR/HR med Lubmaster
 • SPM Spektrum™
 • SPM HD Expert
 • Colored Spectrum Overview
Online måling
 • Intellinova
 Interface med andre system
 • Web og e-mail alarmer
 • SAP og AMOS link
 • Regel Basert Evaluering
 Økonomi
 • Plant Performer
Vibrasjons måling
 • Vibrasjon ISO 10816, 2372
 • FFT med symptomer
 • EVAM inkl. Condition Manager
 • HD ENV
 • 2 kanal simultan vibrasjonsmåling
 • 3 kanal simultan vibrasjonsmåling  (Leonova Diamond®)
 • Run up/Coast down, Bump test og FRF
 • Orbit analyse og Shaft Centerline Plot
 • 12800 linjer, 40 kHz
 • 25600 linjer, 40 kHz (Leonova Diamond®)
 • HD Order tracking