SPM ServiceNet

Med vår tilstandsovervåkingstjeneste tilbyr vi alarmovervåking samt månedsrapporter med analyse av dine måleresultat.

Via vår konditionsövervakningstjänst kan vi hjälpa till med övervakning av det mekaniska tillståndet på kritiska maskiner. I tjänsten ingår larmbevakning och månatliga analysrapporter av maskinernas kondition. Våra servicetekniker skapar en lättförståelig rapport som beskriver eventuella skador som har uppstått. Rapporterna publiceras i webbportalen SPM ServiceNet (se exempel på rapport). Via e-post meddelar vi när en ny rapport finns att läsa.

Flera personer kan ha egna inloggninsuppgifter för att läsa rapporterna. I de fall där mätresultaten skickas till SPMs server ingår säker lagring av mätresultat med backup varje dygn. Enheterna kan anslutas till vår server med 3G-modem.

Vi erbjuder även möjlighet att hyra utrustning för tillståndskontroll. Fördelarna är många; t ex är hyran skattemässigt avdragsgill, inga avskrivningar behöver göras och kostnaden sprids över en längre tidsperiod.

Kontaka oss för mer information!